Społeczność,  Wydarzenia

Wybory w Katolickim Stowarzyszeniu Wspólnoty Genezaret

W sobotę 23 listopada członkowie Wspólnoty Genezaret spotkali się w parafii św. Rocha w
Poznaniu, by wybrać nowy zarząd Stowarzyszenia. Spotkanie rozpoczęliśmy wspólną modlitwą o
światło Ducha Świętego i Jego mądrość w dokonaniu wyboru.
Następnie zostali przedstawieni kandydaci do zarządu, po czym dokonaliśmy wyboru przez
aklamację. Po kilku chwilach wszystko stało się wiadome. W nowym zarządzie znalazły się trzy
dzielne niewiasty i czterech mężnych panów.
Oto nasz nowy zarząd:
Bielawska Anna
Najderek Anna
Sołtysiak Hanna
Grzelka Waldemar
Simiński Łukasz
Skoczylas Jarosław
Żarnowski Krzysztof
Życzymy mądrości Ducha Świętego, wspaniałych pomysłów i żarliwych współpracowników w
dziele Bożym.