Wydarzenia,  Wyjazdy wspólnotowe

Wiosenny weekend wspólnotowy w Zaniemyślu

W dniach 11-12.04.2015 r. uczestniczyliśmy w weekendzie wspólnotowym w Zaniemyślu. Tradycyjnie rozpoczęliśmy Eucharystią, dziękczynieniem Bogu za Jego dar zbawienia. Ksiądz Mirek Tykfer był naszym wykładowcą i powiedział, że dużo myślał przygotowując się do nauczania na temat wdzięczności. Człowiek wdzięczny to człowiek wolny, zwycięski , świadomy obdarowania i uwielbiający Boga, skupiony na Obdarowującym, a nie na darze. Mamy być świadomi zależności od Boga, że nie mamy nic, czego nie otrzymalibyśmy od Boga. Im bardziej jesteśmy złączeni z Jezusem Chrystusem, tym bardziej jesteśmy wdzięczni i możemy mieć radość i pokój nawet wtedy, gdy cierpimy dla Ewangelii tak, jak Paweł pisząc z więzienia list do Filipian.
Prawdziwa istota (postać) Boga tkwi w służbie. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty wzajemnie sobie służą, a nie panują. Wszechmoc Boga objawia się najbardziej nie w uzdrowieniach, ale w największym cudzie przemiany ludzkiego serca- z nienawiści do miłości. Ucząc się wdzięczności stajemy się coraz bardziej podobni do Jezusa.
Temat wdzięczności towarzyszył nam również na spotkaniach w małych grupach.
A w czasie wolnym mieliśmy niepowtarzalną okazję poznać kolej wąskotorową w Środzie Wielkopolskiej. Nie mogliśmy pojechać kolejką do Zaniemyśla, ale mogliśmy odbyć podróż w wyobraźni, jadąc wzdłuż torów. Dojechaliśmy na stację Muzeum, gdzie pasjonat kolejnictwa opowiedział nam jak kiedyś funkcjonowała kolej.
Wieczorny czas spędziliśmy najpierw przy ognisku (śpiewy, pieczenie kiełbasek, wieczorne Polaków rozmowy, bycie razem), a potem w kaplicy na Adoracji Najświętszego Sakramentu.
W niedzielę mieliśmy okazję okazywać naszą wdzięczność Bogu najpierw podczas Eucharystii wspólnotowej a potem w czasie Wielbienia.
Czas jak zwykle szybko minął i już czekamy na kolejny wiosenny weekend.