Modlitwa,  Społeczność,  Wydarzenia

Wielbienie w kaplicy hospicjum

„Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” Mt 18,20.
Czułyśmy tę obecność, gdy w sobotni wieczór 26 maja zebrałyśmy się po raz kolejny w kaplicy Hospicjum Palium, by wielbić Boga i modlić się w intencji znajdujących się tam chorych. Przed rozpoczęciem modlitwy otrzymałyśmy błogosławieństwo od kapelana posługującego w Hospicjum. Ponieważ było to w oktawie uroczystości Zesłania Ducha Świętego, to Jego właśnie uczyniłyśmy głównym „bohaterem” naszego czuwania. Czytałyśmy Słowo Boże zapowiadające Jego przyjście, opisujące Jego zstąpienie na apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy i Jego działanie w uczniach Chrystusa. Po każdym wersecie była krótka modlitwa, a po niej pieśń o Duchu Świętym.  Chorzy, personel i wolontariusze mieli możliwość współuczestniczenia w uwielbianiu Boga za pośrednictwem telewizji wewnętrznej. Modlitwę zakończyłyśmy wersetem: „Nikt bez pomocy Ducha Świętego nie może powiedzieć: „Panem jest Jezus” z 1 Listu do Koryntian 12,3 i słowami: „Duchu Święty, dziękuję Ci za Twoje działanie w moim życiu, za to, że dzięki Twojej pomocy podjęłam najważniejszą decyzję mojego życia, uznając, że Jezus jest moim Panem i Zbawicielem. Jest Panem tego co mówię i co jest w moim sercu. Panem moich myśli i uczuć. Zbawicielem mojej historii i teraźniejszości. Jezu, bądź Panem mojej przyszłości. Potrzebuję Ciebie w rzeczach małych i wielkich. Bądź przy mnie w każdej chwili i wprowadzaj w obecność kochającego Ojca. Amen.”
 
Zapraszamy na kolejną modlitwę w tym miejscu, która przewidziana jest po wakacjach. 
 
[Not a valid template]