Spotkania niedzielne - Tarnowo Podgórne,  Wydarzenia

„Święty Paweł”

Nasze niedzielne spotkanie rozpoczęło się mszą świętą odprawianą przez Prezbitera Adama Prozorowskiego. W drugim czytaniu usłyszeliśmy pokrzepiające wersety z 1 Listu Jana: „Dzieci moje piszę do was, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika u Ojca- Jezusa Chrystusa sprawiedliwego”. W dalszej części Jan pisze: „ po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania”. Werset ten jest zachętą dla nas, żebyśmy nie tylko słuchali Słowo Boże, ale także stosowali je w naszym życiu. Równie pokrzepiające słowa usłyszeliśmy z Ewangelii świętego Łukasza 24,35-48. Jezus pokazuje się uczniom po Zmartwychwstaniu, rozmawia i je z nimi posiłek. Jezus zmartwychwstał i żyje, jest realny. Jest to dla nas pokrzepieniem i nadzieją.
Ksiądz Adam wspomniał również o tym, że niedziela 15 kwietnia jest Narodowym Dniem Czytania Pisma Świętego. Niedziela ta rozpocznie X Tydzień Biblijny. Przedmiotem lektury będzie w tym roku List do Rzymian, do czytania którego zostaliśmy zachęceni.
Po mszy świętej tradycyjnie w restauracji Oaza był czas na herbatę i kawę, a po niej wykład.
Szymon Cyfert przedstawił w bardzo ciekawy sposób postać Świętego Pawła. Dowiedzieliśmy się, że urodził się w Tarsie w Cylicji, mówił po grecku i aramejsku, był Żydem z diaspory, uczył się u Gamaliela. Był gorliwym faryzeuszem i prześladował chrześcijan. Życie jego zmieniło się radykalnie, gdy w drodze do Damaszku ujrzał światło z nieba i usłyszał słowa „Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?” Jezus powiedział wtedy do niego „ ustanowię cie sługą i świadkiem tego co zobaczyłeś i tego co ci objawię”. To był moment nawrócenia Pawła. Przez 3 lata po tym wydarzeniu nie wiadomo dokładnie co robił. Prawdopodobnie przygotowywał się do rozpoczęcia działalności misyjnej.
Wykładowca w bardzo dokładny i ciekawy sposób omówił podróże misyjne Pawła. Tajemnicą pozostanie podróż do Hiszpanii do której Paweł planował się wybrać, ale nie mamy pewnych informacji, że tam dotarł. Mogą na to wskazywać jedynie niektóre pośrednie dowody.
Paweł jak większość Apostołów oddał życie za Ewangelię. Świadczy to o tym, że naprawdę uwierzył, że Jezus jest Bogiem i że zmartwychwstał. Inaczej nie poświęcał by życia dla wymyślonej historii. Bóg z prześladowcy chrześcijan, który prawdopodobnie na rękach miał ich krew, uczynił go wiernym i niezwykle owocnym sługą. Pokazuje to, że dla Boga nie ma straconych ludzi i każdego może powołać do czynienia dla Niego wielkich dzieł.
[Not a valid template]