Społeczność,  Wydarzenia

Święto Wspólnoty w Wojnowicach

Potem mówił do wszystkich: «Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje!  Łk 9,23

Potem mówił do wszystkich:

Czasami Pan Jezus mówi to wszystkich, czasami do tylko do uczniów, czy pojedynczych osób. W tym wypadku jest szeroki krąg odbiorców Jego nauczania. Możemy być wdzięczni Bogu, że znaleźliśmy się wśród tych wszystkich, którzy usłyszeli zaproszenie, że warto pójść za Jezusem i że odpowiedzieliśmy pozytywnie. Dzisiaj Jezus chce, abyśmy to my zachęcali innych do pójścia za Nim. Pójście za Jezusem, to nie tylko zaproszenie do stanu duchownego, to zaproszenie dla wszystkich.

Jeśli kto chce iść za Mną

Wierzę, że to pierwsze najważniejsze chcę związane z decyzją pójścia za Jezusem jest za nami. Dzisiejsze chcę nowych członków związane jest z decyzją kroczenia za Jezusem dodatkowo we Wspólnocie. Jezus mówiąc „jeśli kto chcę iść za Mną” podkreśla, że ten krok, to nie tylko sprawa łaski Boga, ale decyzja naszej woli. Niektórych naszych praktyk duchowych nie realizujemy, bo nie chcemy. Pan pokazuje, że za prawdziwym chceniem pójdzie działanie.

niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój

Zaprzeć się siebie, to zrezygnować z własnych pomysłów na życie, a szukać tego czego Jezus oczekuje ode mnie. Często nasze pragnienia będą zgodne z wytycznymi Pana, ale w niektórych kwestiach trzeba zmienić decyzję, czy działanie jeżeli jest sprzeczne z wolą Boga. Wziąć krzyż swój, czyli zdecydować się na dyskomfort różnego rodzaju, który w efekcie przynosi radość i pokój. Koszt bycia wiernym Jezusowi w wielu miejscach świata to sprawa olbrzymich poświęceń ( szykany, więzienie, utrata środków do życia, rozdzielenie z rodziną itp.) Student, który chce ukończyć studia w różnych sytuacjach przeżywa dyskomfort. Często nie chce mu się uczyć, egzaminy też stresują. Przełamuje się jednak, bo ma cel. Chce zdobyć kwalifikacje zawodowe, dyplom ukończenia studiów. Podobnie w trakcie naszej drogi z Jezusem, mamy kolejne etapy do zaliczenia. Pan zachęca, abyśmy osiągnęli dojrzałość, abyśmy szli i owoc przynosili, jak mamy wypisane na tabliczkach, które dostaliśmy jako członkowie. To czasami rodzi dyskomfort i to jest to branie krzyża, aby osiągnąć wyższy poziom. W szkole Jezusa trzeba zdawać egzaminy tak z teorii, jak i praktyki – ciężka praca, która daje niezwykła satysfakcję, to jest prawdziwe „gromadzenie skarbów w niebie”.
Dalej Pan mówi, aby nieść swój krzyż codziennie. Kroczenie za Nim to codzienny kontakt, codzienna służba w Jego sprawie nie tylko w niedzielę i od święta.

i niech Mnie naśladuje.

Tu mamy klucz do przeżywania wiary w zdrowy sposób. Jak światło w soczewce nasz wzrok powinien być skupiony na Jezusie. Analiza Jego słów, zachowań jest niezbędna, aby mieć materiał, jak Go naśladować. Czym dłużej będziemy towarzyszyć Panu, tym łatwiej będzie nam Jego naśladować. W tym zaleceniu Jezus uzmysławia nam, że nie jest tak niezwykły i Boski, że naśladowanie Go jest poza naszym zasięgiem. Oczywiście są obszary w misji Pana, które nie należą do naszych kompetencji, ale dzisiejszy drogowskaz jest klarowny – Naśladujcie Mnie.
Pozdrawiam Was serdecznie. Jezus żyje.

Krzysztof

Zapraszamy do fotoreportażu z święta Wspólnoty.