Społeczność,  Spotkania niedzielne - Poznań,  Wydarzenia

Spotkanie wspólnoty Genezaret w Święto Ofiarowania Pańskiego

,,Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów:

  światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela”

Łk  2, 30-32.

W pięknie Eucharystii wspólnotowej mogliśmy doświadczyć Bożej miłości, przez mądrość słów ks. Jana mogliśmy lepiej zrozumieć Kto jest światłem, które oświeca naszą drogę, co to znaczy wyjść z ciemności?
Mieliśmy możliwość dziękować Bogu, prosić, wielbić Go wraz z siostrami i braćmi ze wspólnoty, co jest cennym, nieoczywistym darem.
Po strawie duchowej wzmocniliśmy nasze ciała upieczonymi z miłością ciasteczkami, aromatyczną kawą, herbatą. W związku z półmetkiem ferii i wyjazdami różnych grup wiekowych tych ciasteczek było dla nas dwukrotnie więcej:)  Zajadając słodkości obiecaliśmy sobie, że będziemy się modlić za wyjazdy tych, których nie ma na spotkaniu.
Różnymi metodami oderwani od przemiłych rozmów i tych ciasteczek:) udaliśmy się do innej sali na dalszą równie atrakcyjną część spotkania.
A tam wiele się działo, a nad wszystkim w sposób profesjonalny i z dużym poczuciem humoru panowała nasza Hanna S.
Bardzo interesującym punktem był czas dzielenia się, czyli podarowania innym czegoś z własnego doświadczenia otwarcia ,,oczu serca” na to co Bóg czyni w naszym życiu. Zawsze to zadziwia! Jak  Bóg działa!
Warto z wielu osób wyróżnić Adama, odważnie i z radością podzielił się swoją drogą poznawania naszego Pana. Niesamowite jest jak Bóg wychodzi do człowieka, jak różnymi sposobami przyciąga do siebie, a Duch św. prowadzi.
Maciej S. z kolei w bardzo interesujący, wnikliwie zbadany sposób przekazał nam wiele myśli o znaczeniu Słowa Bożego w naszym rozwoju duchowym. Wiele myśli było odkrywczych i motywujących.
Usłyszeliśmy zdania, które są dla nas zachętą do wytrwałości w poznawaniu Słowa Boga, do rozpoczęcia czytania Słowa, rozwoju w miłości do Słowa (do Boga).
Iz 55, 11 ..tak słowo, które wychodzi z ust moich nie wraca do mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa”
Niech Duch św. ożywia, odnawia nasze pragnienia poznania naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa przez Słowo!
Duch św. działa w różny sposób przez dzieła planowane: wyjazdy wspólnotowe, spotkania dla większych i mniejszych:) o tym wszystkim było w ogłoszeniach pod koniec spotkania.
A na samym końcu wróciliśmy do ciasteczek:)
Zapraszamy