Modlitwa,  Społeczność,  Spotkania niedzielne - Tarnowo Podgórne,  Wydarzenia

Seksualność – piękno i zagrożenia

W nowym roku naszych wspólnych spotkań w Tarnowie Podgórnym (tradycyjnie, w każdą 3 niedzielę miesiąca, po Eucharystii o godz. 15) skupiamy się na obszarze ważnym, ale jednocześnie trudnym –seksualność.
Tytuł naszego cyklu to: „Jak ustrzec siebie i dziecko przed niepożądanymi zrachowaniami seksualnymi?”
Spotkanie 18 września 2016r.
Pierwszy wykład dr Jolanty  Próchniewicz pt. „Zaburzenia tożsamości seksualnej” przyciągnął niemal pełną salę gości. Restauracja „Oaza” była pełna, ale nie tylko gości, lecz również emocji. Pani Doktor w sposób dobitny wyjaśniała kwestię związane z odpowiedzialnością rodziców za tożsamość seksualną swoich dzieci. Niech zamiast szczegółowego opisu wystąpienia zabrzmią słowa Autorki:
„(Homoseksualizm) jest wynikiem współdziałania (interakcji) czynników genetycznych, hormonalnych i środowiskowych, a do zaistnienia orientacji homoseksualnej musza występować wszystkie trzy grupy czynników”.
„Istniejące teorie zakładające, że homoseksualizm jest wrodzony (tzw. teorie biologiczne) oraz teorie, że homoseksualizm jest wyborem (tzw. teorie preferencyjne) nie są udokumentowane i zweryfikowane. Zasadniczo udokumentowana jest jedynie tzw. wieloczynnikowa teoria interakcyjna, która zakłada, że orientacja homoseksualna powstaje na bazie pewnych wrodzonych cech osobowościowych, na które nałożyły się nieprawidłowe relacje rodzinne, odrzucenie przez grupę rówieśniczą oraz negatywne przeżycia seksualne w dzieciństwie i wynikające z nich urazy (zranienia) emocjonalne. Proponowane przez nią wyjaśnienia genezy homoseksualizmu jest dobrze udokumentowane i poparte wynikami badań oraz rezultatami terapii, w której osiągnięto zmianę orientacji z homo- na heteroseksualną lub przynajmniej zmianę zachowań”.
Z: Dr. J. Próchniewicz, Terapia Zaburzeń psychologicznych i zaburzeń zachowania związanych z rozwojem i orientacją seksualną, Materiały pomocnicze na Studium Psychoterapii SPCh 2014
Podczas spotkania była też możliwość i czas (choć to było najtrudniejsze) do zadania nurtujących nas pytań w zakresie seksualności. Po pierwszym spotkaniu z naszą wykładowczynią uczestnicy byli pod wrażeniem poziomu przekazu i znajomości tematyki.
W tym samym czasie młodzież i dzieci miały swoje spotkania na plebanii. Pierwsza grupa rozpoczęła cykl pt. Sztuka przyjaźni czyli: jak zbliżyć się do ludzi na których ci zależy, a dzieci poznawały przy pomocy flanelogramu naszego Pana w roli Dobrego Pasterza.

 

Spotkanie 16 października 2016r.
Drugie spotkanie z naszego cyklu było poświęcone „Uzależnieniom seksualnym”. Nasz wykładowca, Pani dr Jolanta  Próchniewicz, wskazała, że w dzisiejszym świecie problem uzależnień dotyka każdej grupy społecznej i trudno z nimi walczyć samotnie. Kluczowe stają się relacje osób, które otwarcie potrafią mówić o swoim uzależnieniu. Zacytujmy fragment artykułu z „Głosu dla życia” (nr 136, wrzesień-październik 2015), z którym Pani Doktor współpracuje na co dzień:
Nie możemy pozwolić, by społeczeństwo pozbyło się swoich praw na rzecz pornografii. Nasze dzieci są ważniejsze niż drapieżnicy z kultury plugawości. Musimy związać potwora porno edukacją, przepisami prawa, politycznym zaangażowaniem, rozwiązaniami technologicznymi
Gail Dines, Kultura plugawości atakuje, s. 13-14
A w innym numerze czasopisma wskazówka „Sposobem na walkę z tymi szkodliwymi wzorcami oraz kluczem do ochrony przeciw pornografii jest budowanie relacji uczuciowych i przewiązania w rodzinie. Pierwsza i najważniejsza relacja zachodzi pomiędzy ojcem i matką. Drugą jest miłość rodziców do dzieci.”
Patrick F. Fagan, Wpływ pornografii na małżeństwo i rodzinę, Głos dla Życia, nr 104, maj-czerwiec 2010, s.12-14
Młodzież dalej zgłębiała tajniki rozwijania przyjaźni, a dzieci z ciocią Dorotą poznawali kolejną przypowieść Pana Jezusa.

[Not a valid template]