Spotkania niedzielne - Poznań,  Wydarzenia

Paweł Żyd z diaspory

W niedzielę 2 września zebraliśmy się po przerwie wakacyjnej, aby rozpocząć nowy rok formacyjny. Spotkanie wspólnotowe tradycyjnie rozpoczęło się od Eucharystii, którą celebrował prezbiter Adam Prozorowski. Podczas kazania zwrócił nam uwagę na list św. Jakuba, który będzie czytany przez kilka najbliższych niedziel. Święty Jakub był pierwszym biskupem Jerozolimy, człowiekiem gorliwej modlitwy. Jego list był adresowany do braci w wierze rozproszonych w całym Imperium Rzymskim, a jego celem było pokazanie wierzącym ja

k żyć po chrześcijańsku w Duchu św. W dzisiejszym czytaniu apostoł Jakub chciał zwrócić uwagę braci w wierze na stałość Boga, który działa zgodnie z zasadami, które sam stworzył. Prezbiter Adam porównał chrześcijanina do praktykanta, który praktykuje to co usłyszał, czyli wprowadza w życie usłyszane Słowo Boże. Następnie wyróżnił dwie cechy bogobojności (religijności) podawane przez św. Jakuba: pomoc w utrapieniach innym oraz troska o samego siebie, o wpływ świata na moje myślenie. Na końcu prezbiter Adam podał nam zastosowanie, wynikające z listu Jakuba:

– zanim zaczniesz działać wspierając kogoś, dobrze poznaj jego potrzeby,

– zastanów się, czy środowisko w którym przebywasz, rozmowy które prowadzisz, czynności które wykonujesz nie czynią Cię gorszym, nie oddalają Cię od czegoś,

– unikaj wpływu trującego, toksycznego środowiska.

Eucharystia kończyła się wielbieniem, które przygotowała Łucja. Podczas mszy świętej o piękną oprawę muzyczną zadbał nasz niezawodny zespół muzyczny.

Po mszy w kawiarence był czas na rozmowy przy herbacie i kawie oraz pysznych słodkościach.

O sprawny przebieg dalszej części spotkania zadbała Hania, która na początku w formie zagadki przypomniała nam, że za 15 godzin rozpoczyna się rok szkolny. Jak to zwykle bywa na pierwszym spotkaniu powakacyjnym, rozpoczęliśmy od „sprawozdań” z wyjazdów wakacyjnych. Zaczęła młodzież od pokazania nam zdjęć i opowiedzenia o tym jak fantastycznie było na obozie młodzieżowym. Małgorzata i Martyna opowiadały z takim entuzjazmem, że wielu z nas żałowało, że nie jest już w tej grupie wiekowej. Były też ogromne podziękowania dla głównych organizatorów wyjazdu czyli Doroty i Krzysztofa oraz ich pomocników.

Następnie mogliśmy zobaczyć krótkie filmowe opowieści z wakacyjnego wyjazdu wspólnotowego. Genezaret TV po raz kolejny wzruszała i bawiła nas do łez.

Swoją drogą do Chrystusa podzielił się z nami Krzysztof. Pokazał nam w jak piękny sposób Pan Jezus pociągnął go do siebie i jak błogosławi mu w jego życiu. Z kolei Michał opowiedział nam o swoim uczestnictwem w jubileuszu 50-lecia Olimpiad Specjalnych, który obchodzono w Chicago. Z kolei Maciej podzielił się refleksją, że czasami cudem w życiu człowieka jest trwanie blisko Pana Boga mimo ogromnych trudów i cierpień, których doświadcza w życiu.

Po czasie dzielenia, dzieci i młodzież udała się na swoje klubiki, a my mogliśmy w skupieniu wysłuchać wykładu prezbitera Adama Prozorowskiego. W tym roku na spotkaniach będziemy omawiać postać świętego Pawła i Prezbiter przybliżył nam tę postać. Przedstawił nam siedem zasad, żeby zrozumieć św. Pawła.

  1. Paweł Żyd z diaspory (Dz 22,3; Flp 3,4-6)

Paweł pochodził z Damaszku, miasta wielokulturowego, co miało wpływ na jego wykształcenie:

– znał Torę w języku greckim,

– współistniał z innymi narodami,

– poznał inne kultury,

– posiadał „liberalne” wykształcenie teologiczne.

  1. Paweł neofita (Dz 26, 12-20)

Spotkał Mistrza i został przez niego pochwycony (nie nauczony). Wszystko w jego życiu się zmienia.

  1. Paweł, człowiek, który kocha Chrystusa (Flp 1, 20b-23)

  2. Paweł, kontynuator dzieła (1 Kor 15, 3-6; 1 Kor 11, 23-26)

Nie jest założycielem nowej religii, ale przekazuje dalej to co sam przejął.

  1. Paweł jako żołnierz

Paweł jest żołnierzem, który walczy o prawdę i za prawdę. Nie jest dyplomatą, który szuka zgody.

  1. Dziedzictwo Żyda z diaspory

Paweł głosi Ewangelię poganom, hebrajską Ewangelię (Dobrą Nowinę) przekłada na język grecki.

  1. Paweł jako świadek (2 Tm 4, 6-8)

Jest świadkiem, który swoją śmiercią potwierdził to, w co wierzył.

 

Po wykładzie nastąpił czas ogłoszeń i zaproszeń, m.in. na spotkanie Liderów, wyprawę po Poznaniu oraz Forum Kobiet. Ania rozdała nam werset biblijny oraz intencje modlitewne na najbliższy miesiąc.

[Not a valid template]