Historia wspólnoty

Zalążek Wspólnoty „Genezaret” powstał w 1996 roku, kiedy kilka zaprzyjaźnionych małżeństw i osób stanu wolnego postanowiło spotykać się razem, aby wspierać się w wierze i tworzyć środowisko ludzi gotowych dzielić się Dobrą Nowiną z innymi. Pierwsze oficjalne spotkanie miało miejsce jesienią 1996 roku w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Floriana przy ul. Kościelnej w Poznaniu. Od tego momentu parafia ta stała się miejscem spotkań, na które składała się Eucharystia i następujące po niej czas dalszej formacji. Jest w nim przewidziane dzielenie się tym, co Bóg czyni w naszym życiu i wykład prowadzony przez zaproszone osoby, względnie kogoś z członków wspólnoty. W czasie wykładu dzieci mają zajęcia w grupach wiekowych.
Od początku tradycją Wspólnoty stały się wyjazdy weekendowe wiosenne i jesienne, na których omawiamy istotne tematy biblijne i kwestie związane z życiem Kościoła. Charakterystycznym rysem formacji są spotkania biblijne w małych grupach.
W lecie 2002 roku odbył się pierwszy tygodniowy Wakacyjny Wyjazd Wspólnotowy do Bielic. Od tego czasu rokrocznie wyjeżdżamy w różne miejsca w Polsce w czasie wakacji. Na wyjazdy te zapraszamy również osoby spoza Wspólnoty.
Wspólnota organizowała wielokrotnie konferencje tematyczne dotyczące takich kwestii, jak wychowanie dzieci, budowanie relacji małżeńskiej czy biblijne podejście do finansów. Przez szereg lat uczestniczyliśmy w dwóch parafiach w przygotowaniu młodzieży do sakramentu Bierzmowania. Cztery osoby ukończyły Szkołę Katechistów i pełnią posługę w swoich parafiach.
8 kwietnia 2014 roku Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki erygował Katolickie Stowarzyszenie Wspólnota Genezaret.
Od września 2016 roku stałym miejscem naszych spotkań stała się parafia pw. św. Rocha w Poznaniu.
Staramy się być wierni misji Wspólnoty, jaką jest głoszenie Dobrej Nowiny. Robimy to przez ewangelizację indywidualną, zapraszanie na spotkania, wyjazdy formacyjne Wspólnoty i realizowany w parafiach kurs „Odkrywanie Chrześcijaństwa”.