Społeczność,  Spotkania niedzielne - Tarnowo Podgórne,  Wydarzenia

MSZA WSPÓLNOTOWA W TARNOWIE PODGÓRNYM I SPOTKANIE W RESTAURACJI OAZA

Na wstępie mówiliśmy o akcji ogólnoświatowej z zeszłej niedzieli 12 listopada – modlitwa za prześladowanych chrześcijan, W Tarnowie Podgórnym wierni mieli wystawić i zapalić świeczkę o godz 21 i zmówić modlitwę „Ojcze Nasz” i „Zdrowaś Mario”
Mówiliśmy także o Światowym Dniu Ubogich, przypadający na dzień 19 listopada. Akcja reklamowana była w Poznaniu i okolicach pod hasłem : „Abyśmy byli jedno” i „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście a Ja was pokrzepię” Akcja zaczęła się już w poprzednia niedzielę od 12 listopada, dnia 19 listopada o godz 15:00 w Kościele Parafii Najświętszego Zbawiciela w Poznaniu na ul. Fredry 11 odprawiona była specjalna Msza Święta przez Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego ze specjalną oprawą muzyczną dla ludzi ubogich, którzy przez cały poprzedni tydzień zapraszani byli na tę Mszę św. O godz 16:00 był przemarsz uczestników na Plac Wolności, gdzie oprócz ciepłych posiłków oferowano możliwość  wyspowiadania się, pomoc prawną i innego typu formy pomocy dla ubogich. W poprzednim tygodniu różne Wspólnoty Ewangelizacyjne docierały do ośrodków dla bezdomnych, do noclegowni, do ośrodków ludzi eksmitowanych, do jadłodajni, gdzie można było zaprosić ubogich na wspólne świętowanie w niedzielę 19 listopada, ale i także porozmawiać, pośpiewać z nimi pieśni religijne, zjeść z nimi wspólny posiłek i zaoferować różnoraką pomoc. Po Poznaniu przez cały tydzień jeździł specjalny autobus ewangelizacyjny, w którym ubodzy, bezdomni mogli zjeść ciepłą strawę, ale i także mogli pojednać się z Panem Bogiem i porozmawiać z osobami ze Wspólnot Ewangelizacyjnych np. Pro Publico.
Wcześniej nasz papież Franciszek z okazji Światowego Dnia Ubogich opublikował orędzie pod hasłem : „Nie miłujmy słowem, ale czynem”. W jego orędziu można było znaleźć wiele treści ewangelizacyjnych np:
 „… miłosierdzie… może dotrzeć i poruszyć nasze życie, wzniecając współczucie oraz angażując nas w dzieła miłosierdzia przeznaczone dla braci i sióstr, którzy znajdują się w potrzebie”
 „Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie”
 „Nie czcijcie Chrystusa Eucharystycznego jedwabnymi ozdobami zapominając o innym Chrystusie, który za murami kościoła jest nagi i cierpi z zimna”
 „Ubóstwo oznacza serce pokorne”
 „…konieczne jest, abyśmy wsłuchali się w wołanie ubogich i zajęli się podnoszeniem ich z marginesu”

 „Ojcze nasz jest modlitwą ubogich”

 „Biedni nie są problemem, ale zasobem, z którego możemy zaczerpnąć, aby przyjąć i żyć istotą Ewangelii.”

Następnie po raz kolejny prezbiter proboszcz ksiądz Adam Prozorowski omówił kolejną kobiecą postać biblijną Esterę. Była ona młodą wybraną z wielu panien przez obecnego króla Aswerusa. Pochodziła ona z rodu Izraela, wychowywana przez stryjecznego brata Mardocheusza, przez wiernego sługę bożego, który piastował wysokie stanowisko na dworze króla. Lud Izraelski był w tym czasie w niewoli  perskiej. Król wcześniej za namową doradcy Hamana wydał rozporządzenie o zgładzeniu wszystkich żydów, a Mardocheusza miał powiesić na wysokim palu. Dlatego też Pan Bóg posłał Esterę, aby w roli jego żony poprzez swoje wrodzone wdzięki, specjalnie kusząco ubrana oczarowała króla, aby ratować lud wybrany. Król widząc także, jak Estera omdlewa podchodzi do niej, a ona wykorzystując przychylny moment mówi : dlaczego chcesz mnie i mój naród żydowski stracić? Estera mówi królowi o spisku jego doradcy Hamana i król lituje się nad narodem żydowskim oraz nad Mardocheuszem i odstępuje od zagłady, a swojego doradcę Hamana każe powiesić na palu przeznaczonym dla Mardocheusza, Mardocheusz zaś zostaje doradcą króla Aswerusa.

[Not a valid template]