Modlitwa,  Społeczność,  Spotkania niedzielne - Poznań,  Wydarzenia

Kim jestem? Co posiadam? Jaka jest moja misja?

Tym razem spotkaliśmy się w pierwszy dzień marca. Zbliżająca się wiosna przywiodła do kaplicy Centrum Duszpasterskiego w parafii św. Rocha wiele osób, które wspólnie się modliły, rozmawiały i słuchały Słowa Bożego.
Jak zwykle spotkanie rozpoczęła wspólna Eucharystia, której przewodniczył prezbiter Adam. W homilii, nawiązując do niedzielnych czytań i okresu Wielkiego Postu, ks. Adam zostawił nas z pytaniami na ten czas: Kim jestem? Co posiadam? Jaka jest moja misja?
Po Eucharystii był czas na małe co nie co i wspólne rozmowy.
O tym, że każdy chrześcijanin jest powołany do głoszenia Dobrej Nowiny o Jezusie mówił podczas wykładu Łukasz. Powinniśmy wyjść z naszej strefy komfortu i głosić Słowo, powołując się na przykład i zachętę św. Pawła. Wykład zakończył się trzema świadectwami osób, które Dobrą Nowinę usłyszały właśnie od Łukasza.
A więc ewangelizacja w praktyce działa i jest bardzo ważna!!!