Historia

Zakorzeniona w katolickim dziedzictwie, Wspólnota Genezaret w Poznaniu narodziła się w 1996 roku. Początki były skromne – grupa młodych ludzi zdecydowała się na spotkania modlitewne, które stały się zalążkiem naszej działalności. Te proste spotkania stopniowo przekształciły się w coś znacznie większego, coś, co ostatecznie stało się dla nas nie tylko miejscem spotkań, ale również społecznością.

W początkowych latach, nasz nacisk leżał na formacji chrześcijańskiej dla studentów lokalnych uczelni, organizując spotkania modlitewne, rekolekcje, oraz różne aktywności, w tym spotkania Małych Grup Biblijnych. To były cenne lata, które zapoczątkowały nasze osadzenie w Biblii – coś, co wyróżnia naszą wspólnotę do dziś.

W miarę rozwoju, zaczęliśmy rozszerzać nasze działania, wprowadzając wyjazdy i obozy wakacyjne, a także angażując się w działalność ewangelizacyjną i charytatywną. Wszystko to, zawsze wspierając Kościół w jego bieżących potrzebach.

Wielka zmiana nastąpiła w następnych latach, kiedy nasza popularność i zainteresowanie ze strony innych zaczęły rosnąć. Zaczęliśmy przyciągać nie tylko młodych, ale także starszych wiernych, którzy szukali duchowego wsparcia i umocnienia w wierze. To doprowadziło do rozszerzenia naszych działań o spotkania dedykowane małżeństwom, rodzicom, a także osobom starszym. To zaproszenie do relacji, do bycia częścią naszej społeczności, do uczestnictwa, niezależnie od wieku czy sytuacji, jest wciąż ważnym elementem naszej tożsamości.

Dzisiaj, po ponad 25 latach działalności, Wspólnota Genezaret jest uznawana za istotny element życia religijnego w Poznaniu i innych miastach w Polsce. Ale mimo tego wszystkiego, wciąż pamiętamy o naszych korzeniach, o naszych wartościach – o naszej dedykacji dla Biblii, dbaniu o relacje rodzinne i małżeńskie, i o naszym nieustającym zaproszeniu do bycia częścią naszej społeczności.