Grupa Piątkowska

Grupka liczy 11 osób i składa się z 5 par małżeńskich i jednej osoby stanu wolnego. W obecnym składzie spotykamy się od pół roku. Spotkania grupki odbywają się w okolicach Piątkowa z częstotliwością co 3 tygodnie, najczęściej w weekendy. Na początku grupkę tworzyły dwie pary małżeńskie Bożeny i Marcina oraz Ilony i Sławka. Do grupki przyłączyli się później Mirek i Krystian. Ten pierwszy z racji choroby przebywa aktualnie u rodziców i nie uczestniczy w spotkaniach. W następnej kolejności dołączyli Asia i Janek oraz Marzena i Krzysztof. Od niedawna w spotkaniach uczestniczą Ola i Mikołaj. W tym roku formacyjnym przerabiamy materiały pt. 'Odkrywanie chrześcijaństwa’ w formie prezentacji multimedialnej o podstawowych prawdach wiary, a następnie prowadzimy dyskusję na poruszone w filmie zagadnienia. W trakcie spotkania dzielimy się swoimi doświadczeniami życia chrześcijańskiego oraz prośbami modlitewnymi, a kończymy spotkanie modlitwą. Na naszych spotkaniach panuje niewymuszona atmosfera swobodnej dyskusji w duchu przyjaźni i braterskiej miłości. Okazjonalnie organizujemy spotkania mające na celu budowanie więzi braterskiej. Ostatnie miało miejsce zaraz po Nowym Roku, w trakcie którego składaliśmy sobie życzenia, jedliśmy wigilijne potrawy i śpiewaliśmy kolędy. Czasami wspólnie grillujemy i chodzimy na wycieczki w ciekawe miejsca.