Grupa Marka

W skład naszej Małej Grupy wchodzą dwa małżeństwa: Marek i Agnieszka oraz Piotr i Ewa.
Spotykamy się regularnie 2 razy w miesiącu na ul. Rolnej w Poznaniu.
Spotkania odbywają się w poniedziałki lub we wtorki o 18:00.
Podczas spotkań studiujemy Pismo Święte, rozważamy naukę Kościoła oraz dzielimy się wydarzeniami z naszego życia.
Jesteśmy otwarci na osoby, które chciałyby dołączyć do nas.
Marek