Grupa Jacka i Beaty

Nasza mała grupa należy do jednej z liczniejszych w naszej wspólnocie. Składa się z 16 osób. Większość członków jest w naszej grupce od ok. 5 lat. Ze względu na to, że jest nas wielu i jest w naszych rodzinach kilkoro małych dzieci, spotykamy się co 2 tygodnie w podgrupie żeńskiej prowadzonej przez Beatę oraz męskiej prowadzonej przez Jacka. Staramy się, żeby niektóre spotkania prowadzili także inni członkowie grupy. W skład grupy kobiecej wchodzą: Mariola, Ania, Hania, Justyna, Julita, Agata, Grażyna i Beata. Do grupy męskiej należą: Tadeusz, Krzysztof, Jacek, Paweł, Szymon, Bogdan, Tomek i Jacek. Spotkanie zwykle zaczynamy przy herbacie i kawie oraz czymś słodkim, dzieląc się różnymi bieżącymi sprawami, problemami. Dzielimy się także wzajemnie naszą wiarą oraz świadectwami działania Boga w naszym życiu. Potem przechodzimy do głównej części, którą jest rozważanie Słowa Bożego. Studiowaliśmy już między innymi List do Rzymian, do Galatów, Efezjan oraz takie tematy jak kobiety w Biblii, wychowanie dzieci, relacje małżeńskie. Obecnie przerabiamy kurs Okrywanie Chrześcijaństwa. Spotkanie kończymy modlitwą, przedstawiając Bogu również nasze różne intencje. Od czasu do czasu udaje nam się spotkać i integrować również w plenerze. Chcemy, żeby bliższe poznawanie Boga i Jego Słowa prowadziło do przemiany naszego życia na lepsze. Zachęcamy wszystkich do uczestnictwa w małych grupach !!!