Małe grupy studium biblijnego

W czasie pierwszego okresu formacji do małej grupy może przystąpić każdy, kto chciałby doświadczyć wzrostu i „bycia” we wspólnocie. To właśnie mała grupa stwarza najlepszą okazję do poznania innych i poczucia się częścią wspólnoty (buduje międzyludzkie więzi). Do grupy można włączać się w miarę możliwości przez cały rok.