Darowizny

Katolickie Stowarzyszenie Wspólnota Genezaret w roku 2019 otrzymała darowizny,
od osób prywatnych, w łącznej kwocie 37.317,00 zł.
Otrzymane darowizny zostały przeznaczone na cele kultu religijnego”.