Wersety do nauki

WERSET NA LUTY 2022

Bo ja nie wstydzę się Ewangelii, jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego, najpierw dla Żyda, potem dla Greka.

Rz 1, 16

WERSET NA PAŹDZIERNIK 2020

Bo któryż wielki naród ma bogów tak bliskich, jak Pan, Bóg nasz, ilekroć Go wzywamy?

Pwt 4,7

WERSET NA MAJ 2020

Zatrzymajcie się i wiedzcie, że ja jestem Bogiem, jestem ponad narodami, jestem ponad ziemią.

Ps 46,10

WERSET NA KWIECIEŃ 2020

I rzekł do nich: „Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy”.

Łk 24, 46-47

WERSET NA MARZEC 2020

Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

Mk 6,17-18

WERSET NA LUTY 2020

Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło.

Łk 19,10

WERSET NA STYCZEŃ 2020

Pan, twój Bóg, jest pośród ciebie, Mocarz, który zbawia, uniesie się weselem nad tobą, odnowi cię swoją miłością, wzniesie okrzyk radości.

So 3,17

WERSET NA LISTOPAD 2019

Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest zaufania Ten, który dał obietnicę.

Hbr 10,23

WERSET NA PAŹDZIERNIK 2019

Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie.

Rz 6,11

WERSET NA WRZESIEŃ 2019

Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was.

Jk 4,10

WERSET NA KWIECIEŃ 2019

Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. 
Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie.

 Iz 53,5

WERSET NA MARZEC 2019

Ale ja wypatrywać będę Pana, wyczekiwać na Boga zbawienia mojego: Bóg mój mnie wysłucha.

Mi 7,7

WERSET NA LUTY 2019

On dodaje mocy zmęczonemu i pomnaża siły omdlałego.

Iz 40,29

WERSET NA STYCZEŃ 2019

Wiem, że Ty wszystko możesz, co zamyślasz, potrafisz uczynić.

Hi 42,2

WERSET NA GRUDZIEŃ 2018

W owych dniach i w owym czasie wzbudzę Dawidowi potomka sprawiedliwego; będzie on wymierzał prawo i sprawiedliwość na ziemi.

Jr 33,1

WERSET NA LISTOPAD 2018

Ten, który zapoczątkował  w nas dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa.

Flp 1,6

WERSET NA PAŹDZIERNIK 2018

Z całego serca Bogu zaufaj, nie polegaj na swoim rozsądku, myśl o Nim na każdej drodze, a On twe ścieżki wyrówna.


WERSET NA WRZESIEŃ 2018

Aż do waszej starości Ja będę ten sam i aż do siwizny Ja was podtrzymam. Ja tak czyniłem i Ja nadal noszę, Ja też podtrzymam was i ocalę.

Iz 46,6

WERSET NA CZERWIEC 2018

Weselcie się nadzieją. W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie-wytrwali.

Rz 12,12

WERSET NA MAJ 2018

Nie opuszczajcie się w gorliwości. Bądźcie płomiennego ducha. Pełnijcie służbę Panu.

Rz 12,11

WERSET NA KWIECIEŃ 2018

Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei: „Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie.

Łk 24, 6-7

WERSET NA MARZEC 2018

Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami.

Rz 5,8

WERSET NA LUTY 2018

Ukażesz mi ścieżkę życia, pełnię radości u Ciebie, rozkosze na wieki po Twojej prawicy.

Ps 16, 11

WERSET NA STYCZEŃ 2018

Nie zapominajcie o gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołom dali gościnę.

Hbr 13,2