Modlitewna

Nieustannie się módlcie, w każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

1 List do Tesaloniczan 5,17-18

Modlitwa we Wspólnocie Genezaret ma kilka wymiarów:
  1. To przede wszystkim codzienna modlitwa osobista.
  2. Eucharystia z wielbieniem w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca.
  3. Cotygodniowe spotkania modlitewne odbywające się w domach członków Wspólnoty  w różnych dniach tygodnia.
  4. Spotkania modlitewne w kaplicy Hospicjum Palium kilka razy do roku.
  5. Modlitwa w intencjach wspólnotowych w każdy czwartek, połączona z nauką wersetu biblijnego, wzmocniona postem w dowolnej formie raz w miesiącu.
  6. Modlitwa w różnych intencjach przesyłana za pomocą wiadomości sms.