Modlitwa,  Społeczność,  Wydarzenia

Modlitwa w Hospicjum

Mimo upału siedem dzielnych niewiast przybyło 25 czerwca do Hospicjum Palium, by uczestniczyć w kolejnym spotkaniu modlitewnym.
W kameralnej kaplicy Hospicjum modliłyśmy się psalmami, czytałyśmy fragmenty z Ewangelii i odmówiłyśmy Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Była też modlitwa wstawiennicza – prosiłyśmy Dobrego Ojca w różnych intencjach, tak jak Duch Święty nas prowadził. Całe nasze serce i umiejętności włożyłyśmy w śpiew pieśni i piosenek.
Mamy nadzieję, że te cyklicznie odbywające się spotkania są równie ważne dla nas modlących się, jak i dla Tych, którzy mają możliwość uczestniczyć w nich poprzez wewnętrzną telewizję. Ufamy, że Pan Bóg dotknie swoim słowem choć jedną osobę spośród tych, którzy przebywają w tym miejscu i być może niedługo spotkają się ze Zbawicielem twarzą w twarz.