Społeczność,  Spotkania niedzielne - Poznań,  Wydarzenia

Raduj się!

02.06.2019 r. odbyło się spotkanie Wspólnoty Genezaret w parafii pw. św. Rocha przy ul. Świętego Rocha 10 w Poznaniu. O miły nastrój zadbali prowadzący: Marzenka i Krzysztof Czarneccy. Spotkanie rozpoczęliśmy Mszą świętą sprawowaną przez ks. Jana Chrzanowskiego. Ksiądz w kazaniu mówił o powołaniu do ewangelizacji każdego z nas. Zadał pytanie – jak rozpocząć taką rozmowę? Nawiązał do jak ich nazwał uciekinierów do Emaus. Jezus sam wtedy rozpoczął rozmowę z uczniami. Po pierwsze spotkał się z nimi, słuchał o ich oczekiwaniach i jak się im wydawało porażce. Ale później wyjaśniał im pisma. Mówił o nawróceniu i odpuszczeniu grzechów. Ksiądz zwrócił uwagę, że nawrócenie to zmiana myślenia. Na zakończenie Mszy świętej mogliśmy wielbić śpiewem naszego Pana.
Wzmocnieni eucharystią przeszliśmy do kawiarenki gdzie przy kawie lub herbacie, oraz tym co niektórzy lubią najbardziej, czyli domowych wypiekach i słodkościach spędziliśmy czas na nieformalnych rozmowach. Czas ten daje nam wiele radości więc dyskusje niektórym trudno było przerwać, ale nieubłaganie czas ten się skończył i przeszliśmy do następnego bardziej oficjalnego punktu spotkania niedzielnego. Dzieliliśmy się tym co wydarzyło się nam w ostatnim czasie i jak Bóg działał w naszym życiu. Dorotka powiedziała swoje świadectwo, w którym opowiedziała jak Bóg ją prowadził do siebie, oraz wyjaśniła niezbędność osobistego przyjęcia męki i śmierci Pana Jezusa. Podkreśliła jak wielką pomocą jest dla niej osobista relacja z Bogiem w zmaganiu się z codziennymi trudnościami.
Prelekcję, której tematem było wezwanie: Raduj się, wygłosił ks. Jan. Wezwanie to przewija się przez cały Nowy Testament, ale również i Stary Testament mówi, że radość to przebywanie Boga z nami. Sofoniasz w Starym Testamencie wzywa Naród Wybrany do radości z powodu zapowiedzianego przyjścia Zbawiciela. A już na początku Ewangelii to samo wezwanie kieruje Archanioł Gabriel do Maryi: Raduj się, Ciesz się… Apostoł Paweł w liście do Filipian pisanym z więzienia, też nawołuje do radowania się pomimo, że okoliczności nie były wesołe. Jednak i w tej sytuacji radość procentuje i przynosi owoce. Jezus po zmartwychwstaniu ukazał się Apostołom, a oni uradowali się ujrzawszy Pana. Następnie w Ewangelii radość pojawia się jako dar Ducha Świętego. Wiele innych fragmentów mówi o tej radości, którą rodzi przebywanie z Bogiem, z Jezusem, który nas zbawia. W ten sposób cecha radości może się pomnażać. Ksiądz zwrócił uwagę, że ci którzy walczą o zmianę świata z radością ten świat zmieniają. Wspomniał o ks. Blachnickim i jego dziele.
Czas naszego ostatniego w tym roku szkolnym spotkania dobiegał końca. Przekazano ostatnie ogłoszenia dotyczące wyjazdów wakacyjnych. Nie na długo się rozstajemy ponieważ w czasie wakacji czeka nas sporo spotkań i atrakcji: Dzień Wspólnoty w Mosinie, spacer połączony ze zwiedzaniem poznańskiego Sołacza, wyjazdy wakacyjne młodzieżowe i rodzinne. Ania jak co miesiąc rozdała karteczki z cytatem biblijnym do przemyśleń i nauczenia, oraz intencjami do modlitwy. Na koniec Marzenka i Krzysiek zaprosili wszystkich na pierwsze spotkanie w następnym roku formacyjnym, które odbędzie się 1 września, wymieniając 101 korzyści, które te spotkania nam przynoszą.