Spotkania odbywają się cyklicznie w pierwszą niedzielę każdego miesiąca od września do czerwca.

Ramowy program spotkania:

15.00 – 15.45 Eucharystia Wspólnotowa połączona z wielbieniem śpiewem

15.45 – 16.15 Kawa i ciasto

16.15- -18.00 Spotkanie wspólnotowe (czas dzielenia, wykład, klubiki dla dzieci i młodzieży)