Pragniemy, aby nasz Pan Jezus Chrystus był bardziej znany i kochany przez nas…

(osobisty rozwój duchowy mający prowadzić do dojrzałości w wierze)

i przez innych ludzi.

(wyjście z Dobrą Nowiną o Panu Jezusie do innych)
i przez innych ludzi. (wyjście z Dobrą Nowiną o Panu Jezusie do innychPobyt na ziemi jest bardzo krótki wobec perspektywy życia wiecznego. Ten krótki czas jest jednak ważny, bo wybory dokonane tutaj będą miały wieczne skutki. Wybory tego życia określą przeznaczenie i pozycję człowieka w wiecznej Ojczyźnie. Nasz wybór to Jezus Chrystus, to wejście w bliską relację z Nim jako Bogiem, Przyjacielem i Nauczycielem. To również przyjęcie w wdzięcznością przebaczenia grzechów, za które Jezus poniósł śmierć na Krzyżu. On uczy nas wielu zasad przydatnych w życiu. Kiedy otwieramy Pismo Święte wsłuchujemy się w to, co mówi i przypatrujemy się Jego postępowanie. Staramy się czynić to, co jest Mu miłe.
Wierzymy w prawdę słów które wypowiedział:

„Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je,
można porównać z człowiekiem roztropnym,
który dom swój zbudował na skale.
Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom.
On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony.” Mt.7,24-25

Pragniemy dom naszego życia budować na skale, czyli na nauce Pana. On nie prowadził swojej misji w pojedynkę, lecz od początku tworzył wspólnotę. To samo czynili Jego naśladowcy. Stąd też rodzi się nasze pragnienie, aby żyć we wspólnocie.
Wspólnota jest środowiskiem gdzie możemy wzajemnie umacniać się wiarą i zachęcać do gorliwości w budowaniu relacji z Jezusem. Misją wspólnoty jest czynienie Jezusa bardziej znanym i kochanym w naszym życiu i życiu innych ludzi.
Mamy głębokie przeświadczenie, że im więcej będzie Jego autentycznych uczniów, tym więcej będzie miłości i pokoju w życiu prywatnym i społecznym.
Pogłębianiu więzi z Panem służą: wspólna Eucharystia, spotkania w małych grupach, formacyjne wyjazdy weekendowe i wakacyjne oraz budowanie środowiska wiary dla dzieci i młodzieży.
Oprócz rozwijania więzi z Bogiem leży nam na sercu wzajemna troska o siebie nawzajem, bo przecież Pan Jezus powiedział:

„ Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali,
tak jak Ja was umiłowałem;
żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie.
Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali.” J.13,34-35

Chcielibyśmy tak świadczyć naszym życiem i słowem, aby jak najwięcej ludzi zapragnęło stać się uczniami naszego Pana Jezusa Chrystusa.